Dreptul la preaviz

Data: 14/06/2013

Persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 si 66 Codul Muncii beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare.

Fac exceptie de la aceste prevederi persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. d), Codul Muncii care se afla in perioada de proba.

In situatia in care in perioada de preaviz contractul individual de munca este suspendat, termenul de preaviz va fi suspendat corespunzator, cu exceptia cazului prevazut la art. 51 alin. (2) Codul Muncii.

Decizia de concediere se comunica salariatului in scris si trebuie sa contina in mod obligatoriu:

   a) motivele care determina concedierea;

   b) durata preavizului;

   c) criteriile de stabilire a ordinii de prioritati, conform art. 69 alin. (2) lit. d), Codul Muncii, numai in cazul concedierilor colective;

   d) lista tuturor locurilor de munca disponibile in unitate si termenul in care salariatii urmeaza sa opteze pentru a ocupa un loc de munca vacant, in conditiile art. 64 Codul Muncii.

Decizia de concediere produce efecte de la data comunicarii ei salariatului.

TOP FISE DESCARCATE

ULTIMELE FISE ADAUGATE