Protectia salariatilor prin servicii medicale

Data: 29/07/2013

Angajatorii au obligatia sa asigure accesul salariatilor la serviciul medical de medicina a muncii.

Serviciul medical de medicina a muncii poate fi un serviciu autonom organizat de angajator sau un serviciu asigurat de o asociatie patronala.

Durata muncii prestate de medicul de medicina a muncii se calculeaza in functie de numarul de salariati ai angajatorului, potrivit legii.

Medicul de medicina a muncii este un salariat, atestat in profesia sa potrivit legii, titular al unui contract de munca incheiat cu un angajator sau cu o asociatie patronala.

Medicul de medicina a muncii este independent in exercitarea profesiei sale.

Sarcinile principale ale medicului de medicina a muncii constau in:

   a) prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

   b) supravegherea efectiva a conditiilor de igiena si sanatate in munca;

   c) asigurarea controlului medical al salariatilor atât la angajarea in munca, cât si pe durata executarii contractului individual de munca.

In vederea realizarii sarcinilor ce ii revin medicul de medicina a muncii poate propune angajatorului schimbarea locului de munca sau a felului muncii unor salariati, determinata de starea de sanatate a acestora.

Medicul de medicina a muncii este membru de drept in comitetul de securitate si sanatate in munca.

Medicul de medicina a muncii stabileste in fiecare an un program de activitate pentru imbunatatirea mediului de munca din punct de vedere al sanatatii in munca pentru fiecare angajator.

Elementele programului sunt specifice pentru fiecare angajator si sunt supuse avizarii comitetului de securitate si sanatate in munca.

Prin lege speciala vor fi reglementate atributiile specifice, modul de organizare a activitatii, organismele de control, precum si statutul profesional specific al medicilor de medicina a muncii.

TOP FISE DESCARCATE

ULTIMELE FISE ADAUGATE