Salariului de baza minim brut pe tara

Data: 18/01/2014

Incepand cu data de 1 ianuarie 2014, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 850 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore in medie pe luna in anul 2014, reprezentand 5,059 lei/ora.
Incepand cu data de 1 iulie 2014, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore in medie pe luna in anul 2014, reprezentand 5,357 lei/ora. 

Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. 

Stabilirea, pentru personalul incadrat a unui salar sub nivelul celui stabilit mai sus, prin incheierea unui contract individual de munca, constituie contraventiesi se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei

Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se fac de catre personalul MinisteruluiMuncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiuluiBucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.

TOP FISE DESCARCATE

ULTIMELE FISE ADAUGATE